Jumat, 08 Oktober 2010

ORANG PINTAR

ORANG PINTAR ADALAH ORANG MEMAHAMI SEGALA SELUK-BELUK KEHIDUPAN DUNIA-AKHERAT DENGAN BAIK DENGAN ILMU YANG BENAR DAN DENGAN KEPUTUSAN YANG BENAR.................. ORANG PINTAR ITU BAIK PIKIRANNYA,DAN PINTAR MENGINGAT TUHAN DAN SELALU MENGINGAT TUHAN,,,,,,,,,ORANG BODOH ORANG YANG TIDAK BAIK PIKIRANNYA ,SEPERTI YANG DIKATAN DI DALAM ALQURAN OLEH TUHAN GOLONGAN ORANG-ORANG BODOH YAITU GOLONGAN YANG SUKA BERBUAT JAHAT/YANG TIDAK BAIK PIKIRANNYA,,,,,,,,,,,, PIKIRAN-PIKIRAN YANG TIDAK BAIK/PIKIRAN SALAH/PIKIRAN BODOH;;;;;MELUPAKAN TUHAN,TIDAK MAU BELAJAR,SUKUISME/SISTIM SUKU(DIALQURAN TUHAN MENCIPTAKAN MANUSIA BERSUKU-SUKU BERBANGSA BANGSA UNTUK SALING KENAL MENGENAL),DENGKI,IRI HATI,BENCI,DENDAM,MENIPU,MENCURI,KORUPSI,SUAP MENYUAP,AMARAH,TIDAK BERANI MENGATAKAN/MENEGAKAN KEBENARAN,MENYEMBUNYIKAN/MEMBENCI KEBENARAN,TIDAK MAU MENOLONG ORANG SUSAH,PELIT,RAKUS,TAMAK,SERAKAH,SOMBONG,BERPERASANGKA BURUK/MENGARANG-NGARANG PIKIRAN,,BERSINA,,BERJUDI,,MINUMAN MEMABUKAN,MEMBIARKAN KEMISKINAN DAN KESENGSARAAN,,,,,,,,,, PIKIRAN-PIKIRAN YANG BAIK;;;;;;SELALU MENGINGAT TUHAN AGAR SUPAYA SELALU MENGHINDARI PERBUATAN SALAH,,RAJIN BELAJAR DAN MENYUKAI ILMU ,SEMUA PIKIRAN SALAH ATAU TIDAK BAIK DIHILANGKAN,DERMAWAN SUKA MENOLONG ATAU MEMBERI,MENYUKAI KEBENARAN ATAU KEBAIKAN,TOLONG-MENOLONG DALAM KEBAIKAN ATAU KEBENARAN,KETENANGAN MENGHADAPI SEGALA SESUATU,MENOLONG ORANG MISKIN,TABAH/SABAR,,RENDAH HATI,,RENDAH DIRI DIHADAPAN TUHAN,,,PEMBERANI SEJATI DALAM KEBENARAN,,,,,,,,,,,,,,,,, KALAU MAU BAIK BETUL ATAU JADI BETUL PIKIRAN MAKA HARUS DIHILANGKAN BETUL-BETUL ITU SEMUA PIKIRAN TIDAK BAIK JANGAN ADA WALAUPUN SEDIKIT,DAN TIDAK TERPENGARUH LAGI ATAU TIDAK KEMBALI-KEMBALI LAGI PIKIRAN SALAH,ATAU JANGAN ADA LAGI YANG SALAH,BERSIH PIKIRAN DARI PIKIRAN SALAH,DIPIKIRKAN BETUL,,,,,,,,,,,,,,, ILMU-ILMU YANG BENAR;;;;;;ILMU ALQURAN,ILMU FISIKA,ILMU KIMIA,ILMU GENETIKA,ILMU MATEMATIKA,ILMU KEDOKTERAN,ILMU OBAT-OBATAN,ILMU BIOLOGI,,,,,,,,,,,,,,,,,, SELUK-BELUK KEHIDUPAN DUNIA-AKHERAT;;;;;DIMULAI DARI KEHIDUPAN RUMAHTANGGA(SUAMI ATAU ORANG TUA HARUS MEMBIMBING RUMAHTANGGANYA DIJALAN TUHAN,ISTRI-ANAK BOLEH SAJA BERKATA-KATA MARAH AKAN TETAPI SUAMI TIDAK BOLEH MARAH APALAGI SAMPAI MEMUKULNYA AKAN TETAPI SUAMI LEBIH BAIK MENGAJAR ISTRI DAN ANAKNYA MEMAHAMI DAN MENGINGAT TUHANNYA DAN MENGIKUTI AJARANNYA),,,,,,,,,,,,,,, SHOLAT;;;;;;;DUDUK TAPAKUR BERPIKIR-BERPIKIR-PIKIRKAN-PIKIRKAN BETUL-BETUL DIATAS TUHAN,BARU KEMUDIAN BERDIRI SHOLAT,,,,,, ,,,,,,,, ORANG-ORANG ISLAM YANG SELAMAT ATAU SURGA,,MAKA NANTI JUGA MELAKSANAKAN SHOLAT DIAKHERAT ATAU DISURGA,,, KALAU SUDAH BAIK BERPIKIR ATAU PIKIRAN SUDAH BAIKMI APALAGI JIKA PINTAR/CERDAS SUDAH BAIKMI SEMUA,BAIKMI ORANG HIDUP DIDUNIA SAMPAI NANTI JUGA BAIK DIAKHERAT,,DAN BAIKLAH TUBUH ITU DAN BAIKLAH IBADAH ORANG ITU DAN DITERIMALAH IBADAH ORANG ITU KARENA TIDAK ADA LAGI PIKIRAN TIDAK BAIKNYA DAN PERBUATAN PIKIRAN YANG TIDAK BAIK,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, KALAU ORANG ITU SUDAH BAIK PIKIRANNYA ,,ITULAH YANG NAMANYA HIDAYAH ,,,,,,,,,,,,,,,,, SETAN;;;;;;;;;;;SETAN YANG ADA DIDALAM DIRI MANUSIA,,SELAMA MANUSIA MASIH ADA YANG SALAH DIPIKIRANNYA ATAU MASIH MENGIKUTI PIKIRAN SALAH MAKA SELAMA ITU SETAN MASIH ADA DIDALAM DIRINYA,SAMPAI MANUSIA ITU MENINGGAL MASIH ADA SETAN DIDALAM DIRINYA DAN AKAN MENJADI LAWAN MANUSIA DIAKHERAT ,,,,,,,,,,,TETAPI KALAU MANUSIA ITU SUDAH BAIK PIKIRANNYA SEMUA DAN TIDAK MENGIKUTI LAGI PIKIRAN SALAH MAKA SETAN LARI ATAU KELUAR DARI DALAM DIRI MANUSIA SEBELUM MANUSIA ITU MENINGGAL ,SEHINGGA TIDAK ADA LAGI LAWAN NANTI DIAKHERAT,,,,,,SEPERTI YANG SAYA ALAMI BAHWA SETAN BETUL-BETUL MUNCUL BERBICARA/BERSUARA/BERPENGARUH DIDALAM DIRI SAYA,,,SAMPAI AKHIRNYA DIA KALAH BARU DIA KELUAR DARI TUBUH SAYA KARENA SAYA TIDAK MENGIKUTI SEDIKITPUN PENGARUHNYA,,,,,,,,,,,,,,,,,, BATU KEPALA MANUSIA;;;;;;;;;SAYA PUNYA BATU KEPALA MANUSIA 7 BUAH,,,,,BATU BIASA SAYA AMBIL DIKUBUR SESUAI MIMPI LALU BERUBAH JADI BATU KEPALA MANUSIA,,,,,,,,saya jadi ingat asal usul manusia atau mahluk hidup,bahwa nabi Adam diciptakan oleh ALLAH SANG KHALIQ dari tanah,,,,,dari batupun hampir jadi manusia,,,,,,lalu selanjutnya manusia diciptakan dari setetes air mani bapak-ibu,,,,,,lalu manusia hina itu sombong dihadapan yang menciptakannya,,,,,,YA ALLAH TUHANKU AMPUNI HAMBA YANG LEMAH DAN HINA INI,,,,,,,,,,,bukti manusia itu hina dihadapan TUHAN karena manusia yang lalai itu disiksa dan dihinakan dineraka,,,,,,,,